مرکز سیگنال خرید سهام

بورس بلاگ

سبد پیشنهادی میان مدت ( 45 روزه )

نام شرکت  خرید  فروش  توضیحات  فولاد خوزستان  قیمت تابلو  1100 - 1200  بنیادی قوی  فولاد مبارکه  قیمت تابلو ...ادامه مطلب ...

تحلیل تکنیکی موتوژن

در تحلیل تکنیکی این سهم که رشد محسوسی نیز در شرایط امروزی بازار تا کنون نداشته است می توان این گونه پیش بینی کرد که سهم با هدف اولیه 330 تومان در حال رشد می باشد ! خرید این سهم با هدف کوتاه مدت ( 15 الی 30 روزه ) از گزینه های کم ریسک بازار می باشد ! ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1